KULLANIM SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 http://www.webuldum.com  adresinde faaliyet gösteren Webuldum Bilişim ve İnternet Hizmetleri (Bundan sonra Webuldum olarak anılacaktır)
1.2 Webuldum'dan hizmet alan kişi yada kurum (Bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır)

MADDE 2 - TANIMLAR

İş bu sözleşmede yer alan;
Webuldum WEB : Webuldum’a ait olan ve http://www.webuldum.com alan adı üzerinden yayın yapan web sitesini,
SLA : Açılımı (Service Level of Agreement) olan WEBULDUM tarafından belirlenen ve WEBULDUM WEB'te yayınlanan destek seviyelerinin kapsadığı teknik destek koşullarını,
Hacking : Herhangi bir izni olmaksızın ikinci bir şahsın yada kurumun bilgilerine yetkisiz erişim yapılmasını,
Spam : Internet üzerinde aynı mesajın yüksek sayıdaki kopyasının, bu tip bir mesajı alma talebinde bulunmamış kişilere, zorlayıcı nitelikte gönderilmesini,
DDOS Saldırı : Denial Of Service diye adlandırılan sunucuya ait servislere zarar vermeye yönelik eylemleri,
Phishing : Çeşitli yollardan kullanıcı hesap bilgileri ya da diğer özel bilgilerin istendiğine dair mesajlar göndererek, bu bilgilerin gönderilmesi gereken kurum ya da kuruluşların web sayfasının bir kopyasını yaparak özel verileri elde etmeyi,
Trojan : İki kısımdan oluşan ve bilgisayarları uzaktan kontrol etme amacıyla yazılmış yazılımları ifade eder.

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

WEBULDUM'nın MÜŞTERİ'ye sağlamış olduğu hizmetlere ve MÜŞTERİ'nin bu hizmetleri Türkiye'deki ve diğer ülkelerdeki müşterilerine sunmasına ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

MADDE 4 - WEBULDUM'nın HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 WEBULDUM, MÜŞTERİ'nin WEBULDUM altyapısı üzerinden kendisi veya müşterileri adına satın alacağı hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli altyapıyı hazırlayacaktır. 
4.2 WEBULDUM, iş bu sözleşmenin konusunu oluşturan taahhütlerini MÜŞTERİ'ye sağlamayı kabul etmiştir. WEBULDUM, yükümlülüklerinden herhangi biri için üçüncü bir şahısla ya da kuruluşlarla ("Taşeron") taşeronluk sözleşmesi yapma ve hizmeti kısmen veya tamamen başkalarına gördürme yetkisine sahiptir. 
4.3 WEBULDUM, MÜŞTERİ'nin WEBULDUM WEB üzerinde güvenli olarak işlem yapabilmesi için güvenli (şifreli) bağlantı imkânı sunacaktır ancak MÜŞTERİ'ye ait kullanıcı hesabı bilgilerinin güvenliği tamamen MÜŞTERİ'nin sorumluluğunda olup yetkisiz girişlerden dolayı WEBULDUM'nın hiçbir sorumluluğu yoktur. MÜŞTERİ'nin kendi kullanıcı hesabıyla, WEBULDUM WEB'te yaptığı tüm işlemlerin her türlü sorumluluğu tamamen ve sadece MÜŞTERİ'ne aittir. 
4.4 WEBULDUM, resmi tatil günleri hariç olmak üzere hafta içi her gün 10:00 – 20:00 (GMT) saatleri arasında telefon ve e-posta yoluyla MÜŞTERİ'nin WEBULDUM'dan satın aldığı SLA hizmetleri kapsamında MÜŞTERİ'ye teknik destek hizmeti verecektir. Ancak WEBULDUM'nın, MÜŞTERİ'nin müşterilerine teknik destek verme zorunluluğu yoktur. 
4.5 WEBULDUM, iş bu sözleşmenin konusunu oluşturan taahhütlerini, Telekomünikasyon altyapısında meydana gelebilecek teknik arızalar veya WEBULDUM'nın kontrolü dışında ortaya çıkabilecek benzer teknik problemler nedeniyle zamanında gerçekleştirememesinden sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte hizmetin aksamasına veya zamanında yerine getirilmemesine neden olan üçüncü kişilerden kaynaklı teknik arızaların sona ermesinden itibaren, eksik ve zamanında yapılamayan hizmet ve taahhütler WEBULDUM tarafından en kısa zamanda yerine getirilecektir. 
4.6 WEBULDUM, sağladığı hizmetlerin tümüne ilişkin fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

MADDE 5 - MÜŞTERİ'nin HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 MÜŞTERİ WEBULDUM WEB sistemine üye olurken verdiği bilgileri eksiksiz ve doğru olarak dolduracağını, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde ise bilgi değişikliklerini hiçbir gecikme olmaksızın derhal WEBULDUM WEB sisteminden güncelleyeceğini, MÜŞTERİ'nin eksik veya yanlış bilgi vermesi ya da bu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri zamanında WEBULDUM'ya bildirmemesi durumundan dolayı oluşacak zararlardan sorumlu olacağını ve bu durumun WEBULDUM için iş bu sözleşmeyi fesih nedeni olacağını kabul ve taahhüt eder. 
5.2 MÜŞTERİ, satın alma işlemini yaptığı hizmetlerine ait bilgi, dosya, doküman, ve programların, web sitesi ve email hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerin güvenliği tamamen MÜŞTERİ sorumluluğunda olup, bu konuda WEBULDUM'nın hiçbir sorumluluğu yoktur. 
5.3 MÜŞTERİ, gerek kendisine gerekse müşterilerine ilişkin telefon, faks, mektup, e-posta ve benzer yollarla WEBULDUM'ya ileteceği tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olacağını garanti eder. Aksi halde, eksik ya da yanlış bilgilendirme nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.
5.4 MÜŞTERİ, hiçbir şekilde WEBULDUM'nın vekili, acentesi veya ticari temsilcisi gibi hareket etmeyeceğini ve bu izlenime yol açacak davranışlardan kaçınacağını taahhüt eder. 
5.5 MÜŞTERİ, kendi adına veya müşterileri adına satın aldığı hizmetlerinin herhangi bir hukuki ihtilafa neden olması ya da hukuki sorumluluk doğurması halinde, WEBULDUM'nın hiçbir sorumluluğu olmadığını ve satın alma işlemi yaptığı hizmetlerle ilgili tüm sorumluluğun sadece kendisine ait olduğunu kabul eder.MÜŞTERİ, satışını yaptığı hizmetlerin üçüncü kişilerin haklarına herhangi bir şekilde halel getirmesi ve hakkı haleldar olan üçüncü kişilerin MÜŞTERİ'nden herhangi bir talepte bulunması veya hukuki süreç başlatması halinde, ortaya çıkacak zararların tümünü bizzat karşılayacağını kabul ve taahhüt eder. 
5.6 MÜŞTERİ, WEBULDUM'dan yazılı izin almaksızın WEBULDUM'nin ürün ve hizmetleri veya kurumsal kimliği ile ilgili reklamlar yapamaz. MÜŞTERİ, yazılı izin almaksızın SERVİS SAĞLAYICI'nın veya WEBULDUM ürün veya hizmetlerine ilişkin markaları, logoları, veya amblemleri kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ve hiçbir ortamda kullanamaz ve kullandıramaz.
5.7 MÜŞTERİ, WEBULDUM'dan aldığı servisleri üçüncü şahıslara ait bilgisayar, kullanıcı hesabı, diğer ağlara yetkisiz ve yasa dışı yollarla erişim (Hacking, Spam, DDOS Saldırı, Phishing vb.) davranışlar için, bu yollarla yardımcı bir unsur olarak belirlenen (Trojan, Phishing) vb. gibi aktiviteler için kullanamaz.
5.8 MÜŞTERİ, kendi hizmetlerine ait yedeklerin ya da verilerin güvenliğinden sorumludur. Herhangi bir sebepten dolayı MÜŞTERİ'nin almış olduğu hizmetler (işletim sistemi veya donanım bozukluğu) vb. sorulardan dolayı işlem göremez hale geldiğinde WEBULDUM, MÜŞTERİ'ye ait verileri saklamak ya da düzenli olarak almakla yükümlü değildir. MÜŞTERİ bu durumdan doğabilecek zararlardan dolayı WEBULDUM'dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

MADDE 6 - ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME

6.1 MÜŞTERİ'nin aldığı hizmetin bedeli hizmeti satın aldığı tarihte WEBULDUM WEB sitesinden satın aldığı paket özelliklerinde belirtildiği şekildedir. MÜŞTERİ sonraki dönemlere ait ödeme ve fatura işlemleri için WEBULDUM'ya ait WEBULDUM WEB veritabanındaki kayıtların esas alınacağını kabul eder. 
6.2 Hizmet için gerekli ve teknik altyapının kurulmasını müteakip, Hizmetin verilmesi, MÜŞTERİ tarafındaki bir eksiklik nedeniyle gecikirse bu dönem için normal hizmet kullanım ücretleri tahakkuk ettirilecektir. WEBULDUM'dan kaynaklanmayan MÜŞTERİ'nin kendi tarafında oluşacak yazılım, donanım, altyapı gibi tüm aksaklıkları gidermek MÜŞTERİ'nin yükümlülüğündedir. Bundan dolayı WEBULDUM'nın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 
6.3 WEBULDUM, her ay MÜŞTERİ'nin hizmeti sonlanmadan 5 gün önce MÜŞTERİ'ye email, sms yada telefon yolu ile ödemesi gereken faturası olduğunu bildirecektir. Hizmet bedeli son ödeme tarihine kadar ödenmez ise WEBULDUM hizmeti kısmen veya tamamen durdurabilir.
6.4 Herhangi bir sebepten dolayı WEBULDUM, MÜŞTERİ'ye gerekli faturayı ulaştıramaz ya da MÜŞTERİ bu faturayı kendisine belirtilen yollardan herhangi biri ile göremez ya da okuyamazsa sorumluluk WEBULDUM'ya ait değildir. MÜŞTERİ fatura günlerini takip etmekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ kendisine bildirim yapılmadığı gerekçesiyle WEBULDUM'dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. 
6.5 WEBULDUM, fatura son ödeme tarihinden sonra 5 gün geçmesine rağmen ödenmeyen hizmetleri ve hizmetlere ait yedek dosyalarını ya da hizmetlere ait verileri kısmen yada tamamen silebilir. 
6.6 Hizmet bedeli ödenmesine ilişkin WEBULDUM tarafından hizmet durdurulduğunda Web ziyaretleri, Ftp, Email vb. hizmetlerde durmuş olacağından dolayı hizmetin durdurulduğu süre içerisindeki veri kaybından dolayı WEBULDUM sorumlu değildir. MÜŞTERİ bu hususta WEBULDUM'dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
6.7 WEBULDUM iş bu sözleşmede taahhüt ettiği hizmetleri sözleşme süresi bittiğinde ( Telekom, Elektrik vb.) gibi kendi bünyesinde vermediği hizmetlere gelecek zam uygulamaları hariç olmak üzere en fazla %25 zamla yenileyebilir.
6.8 WEBULDUM tarafından verilen alan adı , hosting , ssl ve sunucu hizmetleri için belirlenen süre 1 yıldır. Bir yılın sonunda müşteri isterse sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme süresi bitmeden taahhüt edilerek alınmış hizmetler müşteri tarafından sonlandırılmak istendiğinde kesinlikle geriye kalan aylar için ücret iadesi yapılamaz. Ücret iadesi ilk hizmet alımından sonraki 7 iş gününü kapsamaktadır.

MADDE 7 - SÖZLEŞME SÜRESİ

7.1 İş bu sözleşme MÜŞTERİ'nin sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından WEBULDUM'ya iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar. 
7.2 Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır. 
7.3 Taraflardan biri sözleşme süresinin bitiminden en az 30 (otuz) gün öncesinden kadar karşı tarafa fesih ihbarında bulunmamışlar ise sözleşme aynı şart ve hükümlülüklerle önceki sözleşme süresi kadar uzar. ( ücret husunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.)

MADDE 8 - SÖZLEŞMENİN FESHİ ve HİZMETİN DURDURULMASI

8.1 WEBULDUM, MÜŞTERİ'nin iş bu sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal etmesi, MÜŞTERİ'nin iflas veya konkordato ilan etmesi veya borçlarını ödemekte acze düşmesi yada benzer haklı nedenlerin bulunmaması halinde WEBULDUM herhangi bir süre ve şekil şartına bağlı olmaksızın tek taraflı ve tazminatsız olarak iş bu sözleşmeyi derhal feshedebilir. Sözleşmenin, WEBULDUM tarafından feshi halinde, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın MÜŞTERİ'nin WEBULDUM WEB kullanıcı hesabı dondurulabilir veya kısmen ya da tamamen kapatılarak iş bu sözleşme kapsamında verilen hizmet durdurulabilir. 
8.2 MÜŞTERİ'nin veya MÜŞTERİ'nin müşterilerinin, WEBULDUM'nın sağladığı hizmetleri hukuka aykırı olan (Spam, Trojan, DDOS Saldırı, Phishing vb.) hizmetler için kullanması veya WEBULDUM'nın diğer müşterilerini yada diğer bayilerini rahatsız edecek şekilde kötüye kullanması, MÜŞTERİ'nin satışını yaptığı hizmetlerin hukuka aykırı suç işlenmesi için araç olarak kullanması durumlarında, WEBULDUM verdiği hizmeti kısmen veya tamamen dondurabilir ve iş bu sözleşmeyi tamamen feshedebilir.Bunun yanında sitede sınırsız olarak ifade edilen bayi paketlerinde bir serverin kapasiteleri gözönüne alınarak , bir bayi için en fazla 150 domain eklenebilecektir. Bu limiti aşan bayiler için disk ve trafik miktarı için extra ödeme çıkarılabilecektir. 
8.3 Bu sözleşmenin bir hükmünü herhangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuken herhangi bir engel olmaması kaydıyla, böyle bir durum geriye kalan herhangi bir diğer hükmün geçerliliğini etkilemeyecek ve geriye kalan hükümler, Sözleşme geçersiz hüküm olmadan imzalanmışçasına geçerli ve yürürlükte kalacaktır.
8.4 WEBULDUM Telekomünikasyon Kurumu vb. hizmet aldığı kurumların kendisine şart koştuğu yeni yükümlülükler doğrultusunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ya da yenileyebilir. 
8.5 MÜŞTERİ'nin hizmet içerisinde barındırdığı yazılım, program, web sitesi vb. uygulamalardan dolayı WEBULDUM'dan satın aldığı paylaşımlı hizmetlerde, bu hizmetleri kullanan diğer müşterilerin hizmetlerini engelleyecek şekilde sistem kaynağı kullanması durumunda, WEBULDUM MÜŞTERİ'nin hizmetini durdurma hakkına sahiptir. WEBULDUM anında müdahale gerektirmediği durumlarda bu durumu MÜŞTERİ'nin bilgisine sunarak barındırdığı yazılım, program , web sitesi vb. uygulamaları güncellemesini yada durdurmasını isteyecektir.

MADDE 9 - SIR SAKLAMA ve GİZLİLİK HÜKÜMLERİ

9.1 MÜŞTERİ, iş bu sözleşme kapsamında WEBULDUM ile kurduğu ticari ilişki nedeniyle kendisine verilen/iletilen bilgilerle, başta ürün, hizmet fiyatları ile müşteri bilgileri olmak üzere, bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın gerek yazılı gerekse elektronik ortamda WEBULDUM hakkında öğrendiği tüm bilgileri ve iş bu sözleşmedeki finansal hükümleri gizli bilgi ve ticari sır olarak kabul edeceğini, bu bilgileri hiçbir gerekçe ile ifşa etmeyeceğini ve üçüncü şahıslarla paylaşmayacağını, iş bu maddeye aykırı hareket etmesi halinde 10.000 TL cezai şart ödeyeceğini ve WEBULDUM'nın bu nedenle uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. 
9.2 WEBULDUM, iş bu sözleşme kapsamında öğrendiği MÜŞTERİ'nin ticari ve teknolojik sırlarını gizli bilgi olarak kabul ederek en iyi şekilde koruyacağını ve yürürlükte olan mevzuat veya verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması zorunlu olmadığı sürece ifşa etmeyeceğini ve üçüncü kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder. 
9.3 Taraflar, gizli bilgiyi yalnızca veriliş amacına uygun ve bu amaçla sınırlı olarak kullanacak ve ilgili tarafın yazılı izni olmaksızın gizli bilgileri hiçbir gerekçe ile kısmen veya tamamen gerçek veya tüzel üçüncü şahısların bilgisine sunmayacak veya herhangi bir şekilde ifşa etmeyecektir. Taraflar, gizli bilgiyi ancak zorunlu hallerde ve iş gereği bu gizli bilgiyi öğrenmesi gereken personeline ve iş bu sözleşme kapsamında iş birliği yapılan üçüncü kişilere verebilecek ancak bu bilginin gizli olduğu konusunda personelini ve üçüncü kişileri uyaracak ve gizli bilginin koruması için gerekli her türlü önlemi alacaklardır.
9.4 WEBULDUM, MÜŞTERİ'nin hizmetleri kapsamda barındırdığı bilgi, dosya vb. dokümanları yürürlükte olan mevzuat veya verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması zorunlu olduğu durumlarda üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşabilir. Bu durumdan dolayı MÜŞTERİ, WEBULDUM'dan herhangi bir hak ya da tazminat talebinde bulunamaz. 
9.5 WEBULDUM, MÜŞTERİ'ye verdiği hizmetleri yürürlükte olan mevzuat veya verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması zorunlu olduğu durumlarda MÜŞTERİ'ye yazılı bir bildirim yapmadan inceleme altına alabilir, sonuç olarak elde ettiği bilgileri üçüncü kişi yada kurumlarla paylaşabilir. Bu durumdan dolayı MÜŞTERİ, WEBULDUM'dan herhangi bir hak yada tazminat talebinde bulunamaz.

MADDE 10 - DELİL ve YETKİ ANLAŞMASI

10.1 Taraflar, iş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek uyuşmazlıklarda, tarafların usulüne uygun olarak tutulmuş ticari defter ve kayıtları ile bilgisayar ortamındaki kayıtların geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını kabul ederler. 
10.2 İş bu sözleşmeden doğacak ihtilafların çözümünde Ankara Merkez Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

MADDE 11 - CEZALAR

10.1 Sunucularımız üzerinde izinsiz spam mail gönderim nedeniyle sunucumuzun hızını düşürme ve oluşan kesinti nedeniyle spam atan müşterilerimize 50TL + KDV Ceza Kesilecektir. Bu ceza ödenmeden web siteleri kesinlikle açılmıyacaktır. 
10.2 Trafik aşımlarında aylık gb başı 1 TL + KDV Olarak ücretlendirilecektir.
10.3 Limit aşımlarında aylık 10mb başı 1 TL + KDV Olarak ücretlendirilecektir.

 

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Bu metin, www.WeBulDum.COM sitesinin gizlilik politikasıdır. Eğer site tarafından bu gizlilik politikasına aykırı bir uygulama gerçekleştirildiğini hissederseniz, lütfen bizimle temasa geçiniz.

 

 Bilgi Toplama ve Kullanma

WeBulDum.COM, sitenin çeşitli bölümlerinde kullanıcılardan bilgi toplar WeBulDum.COM bu sitede toplanan tüm bilginin tek sahibidir. Sitede toplanan bilgiler, bu metinde açıklanan yoların dışında herhangi bir şekilde üçüncü taraflara satılamaz, kiralanamaz veya verilemez.

 Kayıt

Bu siteye üye olmak için kullanıcı önce bir kayıt formu doldurmalıdır. Kayıt sırasında kullanıcıdan şirketine ait iletişim bilgileri (telefon, e-mail gibi) ile şirket profili ve ürünleri hakkında bilgi vermesi istenmektedir. Bu bilgiler, üyeleri yeni ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmede, üye profili belirlemede kullanılabilir.

 Kullanıcı Adı ve Şifre

Kullanıcının hesabına sadece ona ait kullanıcı adı ve şifresiyle erişilebilmek mümkün olacaktır.

 Ticari Bilgi Yayınlama

Kullanıcını siteye bıraktığı ticari talep, şirket haberi, ürün bilgileri vb bilgiler sitenin tüm kullanıcılarına açıktır. Bu alanlara kişisel bilgileri bırakma kararını verirken bu durum göz önüne alınmalıdır.

 Bilgileri Güncelleme

Kullanıcı, Üyeler Alanında yer alan linkler yoluyla dilediği zaman sitede bulunan kendisiyle ilgili bilgileri silebilir, değiştirebilir.Üyeliğin iptali için info@WeBulDum.COM adresine e-mail gönderilmelidir.

 Bilgiyi Paylaşma

Kullanıcılara ait demografik bilgiler sitenin reklam verenleriyle paylaşılabilir, bu paylaşım kullanıcıların kişisel bilgilerinin aktarılmasını içermez.

WeBulDum.COM, kullanıcılarına herhangi bir hizmeti (ödeme altyapısı vb) üçüncü bir taraf aracılığıyla sunduğu takdirde o hizmetin gerçekleşmesi için gerekli bilgiler üçüncü tarafa iletilir. Söz konusu taraf, bu bilgiyi hizmetin gerçekleştirilmesi dışında bir amaçla kullanamaz.

 Cookies

Kullanıcılarımızın kayıt bilgilerini tekrar tekrar girmelerini önlemek ve siteyi daha rahat kullanılabilir hale getirmek için sitemizde cookieler kullanılmaktadır. Cookieler kullanıcıların kimliğinin tespit edilmesie yolaçmaz. Pencere kapatıldığı anda cookilerin işlevi biter.

 Log Dosyaları

Sitenin yönetimi, trendleri görme, kullanıcı hareketlerini izleme, kullanımı arttırmak için demografik bilgi toplama amacıyla IP adreslerini kullanır. IP adresleri kullanıcıların kimliğini tespit etme imkanı vermez.

 Linkler

Bu siteden başka sitelere linkler vardır. WeBulDum.COM, bu siteden link verilen diğer sitelerin içeriğinden ve gizlilik politikalarından sorumlu değildir.

 Yarışma ve Anketler

Zaman zaman kullanıcılardan anket, yarışma ve çekilişler için bilgi isteriz. Bu anket ve yarışmalara katılmak isteğe bağlıdır, kullanıcı bilgi verip vermemeye kendisi karar verir. İstenen bilgi iletişim bilgilerini (isim, adres gibi) ve demografik bilgileri (yaş, cinsiyet gibi) içerebilir.İletişim bilgileri kazananlara kazandığını bildirmek ve ödül vermek için kullanılır. Anket soruları sitenin kullanımını izlemek ve siteden duyulan memnuniyeti ölçmek için kullanılır.

 Sipariş

Sipariş Formlarımızda kullanıcıdan bilgi istemekteyiz. Bu bölümlerde kullanıcı iletişim bilgilerini (isim, adres gibi) ve finansal bilgilerini (kredi kartı no., bitiş tarihi gibi) vermelidir. Bu bilgiler, müşterinin siparişine ait ödemeyi almak, siparişi teslim etmek ve fatura kesmek için kullanılacaktır. Eğer ödeme veya teslimatta sorun yaşanırsa bu bilgiler kullanıcı ile temasa geçmek için kullanılacaktır.

 Güvenlik

Bu sitede kullanıcıya ait bilgilerin emniyeti için her türlü önlem alınmıştır. Kullanıcı web sitesi aracılığıyla kredi kartı bilgisi verirken bu bilgi SSL teknolojisi ile şifrelenir. Sipariş formu gibi güvenli bir sayfadayken browser kilitlenir.

GERİ ÖDEME KOŞULLARI

Bizden aldığınız hizmetler süresince sizi memnun edebilmek temel ilkemizdir

Webuldum olarak hizmet sektöründeki zorlukları biliyoruz. Hizmet vermenin de hizmet almanın da kolay olmadığı bir dünyada, herkesi memnun ve mesut edebilmeye gayret ediyoruz. Bu çerçevede bizden ilk defa hosting hizmeti almak isteyen potansiyel müşterilerimize bir çözüm sunuyoruz.

10 Gün boyunca bizden aldığınız hizmetten memnun kalmazsanız, sorgusuz sualsiz %100 para iade garantisi veriyoruz.

Hosting hizmetleri için geçerli olan bu iade koşulu, maalesef alan adı alımlarında ve ek hizmetlerde geçerli değildir. Bu gibi durumlarda alan adı ve ek hizmet bedelleri, yapılacak iadeden düşülerek müşterimize geri ödeme yapılır. Ayrıca alınmış olan hostinge tarafımızdan herhangi bir kurulum yapılmışsa veya sitenin trafiğinden 500 MB veya üstü bir kullanım olmuşsa, iade işlemi yapılmamaktadır.